Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

THEMA S.A., hierna THEMA genoemd

2, rue de la Chaudronnerie à B-4340 Awans

BE0445 862 676

Tel. +32 4 246 95 75

info@thema-sa.be

THEMA respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook leggen wij u uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij deze bewaren. Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over ons privacybeleid, kan u deze naar ons sturen viainfo@thema-sa.be.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

THEMA verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder beschreven doeleinden. Hierbij gebruiken wij zowel de gegevens die u aan ons verstrekt als de gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens voor de tijd die nodig is voor de beoogde doeleinden of voor de door de wet voorgeschreven termijn (bewaarplicht boekhoudkundige documenten, enz.).

Voor het uitvoeren van uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, betalingsgegevens en ook uw telefoonnummer en/of uw geboortedatum nodig. Zo kunnen wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van de voortgang van de levering. Wij zijn wettelijk verplicht om uw bestelgegevens zeven jaar te bewaren. Voor onze website of sociale netwerken kunnen we de foto’s van uw interieur gebruiken als u ons daar toegang toe hebt gegeven of als u ons documenten hebt gestuurd.

Rechtsgronden voor verwerking

THEMA verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • op basis van uw toestemming (bijv. voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; voor het verzamelen van gevoelige gegevens)
 • voor het uitvoeren van een contract (voor het uitvoeren van uw bestelling …)
 • voor het naleven van een wettelijke verplichting
 • voor het verdedigen van ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming hebt u altijd het recht de gegeven toestemming in te trekken.

Doorgifte aan derden

THEMA verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens intern met onze medewerkers (werknemers of zelfstandigen). Daarnaast delen we gegevens over u alleen met derden voor:

 • het uitvoeren van uw bestelling
 • het hosten van de website
 • het opzetten van de IT-infrastructuur;
 • het maken (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het eventueel realiseren van een foto-/videoreportage van uw interieur.

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiervoor de nodige beschermende maatregelen hebben genomen.

We delen uw persoonsgegevens alleen met leveranciers in de Europese Economische Ruimte. Sommige van onze leveranciers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Wij delen uw gegevens alleen met derde partijen buiten de EER als zij een verwerkersovereenkomst hebben getekend en hun bescherming kunnen garanderen op basis van een adequaat besluit van de Europese Commissie (bijvoorbeeld EU/US Privacy Shield).

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden, zogenaamde cookies, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet meer telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of hoeft te downloaden. Cookies geven ons ook een idee van hoe u onze website gebruikt en hoe we de bruikbaarheid van onze diensten kunnen verbeteren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat cookies worden verwijderd na uw sessie. Sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven of u kunt bepaalde applicaties mogelijk niet gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende cookies die we gebruiken.

Cookies die essentieel zijn voor de goede werking van ons platform. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde diensten, zoals het klantaccount, niet leveren.

Analytische cookies van Google Analytics verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken om te zien welke pagina’s het meest worden bekeken of om te detecteren of bepaalde pagina’s foutmeldingen leveren. Deze cookies verschaffen ons analytische informatie over onze website en vertellen ons hoe we deze kunnen verbeteren.

Cookies van sociale netwerken vergemakkelijken het delen van inhoud tussen platforms dankzij modules die we op onze pagina’s gebruiken (Facebook, Pinterest, Instagram, enz.). Deze providers gebruiken hun eigen cookies en we nodigen u uit om hun gebruiksbeleid in dit opzicht te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u bijhouden in te zien en u kunt deze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw persoonsgegevens ook laten wissen, de verwerking laten beperken en bezwaar maken tegen (een deel van) de verwerking van deze gegevens door ons of door één van onze onderaannemers. U hebt ook het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de u betreffende persoonsgegevens op te vragen en naar een andere partij te laten sturen.

U hebt het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Voor het uitoefenen van de bovengenoemde rechten volstaat het om:

 • zelf uw accountinstellingen aan te passen; en/of
 • een e-mail te sturen naar info@thema-sa.be

Ter preventie van misbruik vragen we u om ons ook een kopie van uw identiteitskaart (eventueel met een onzichtbaar gemaakte identiteitsfoto) mee te sturen.

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Neem contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U hebt steeds het recht om uw klacht voor te leggen aan de gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, +32 (0) 2 274 48 00, www.autoriteprotectiondonnees.be, Persstraat 35, 1000 Brussel).

Wijziging van de privacyverklaring

THEMA kan haar privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 08/09/2020.