Stijging van de energieprijzen – wat is de situatie voor de warmtekrachtkoppeling (wkk) ?

Met de stijging van de energieprijzen die we momenteel kennen, is een logische vraag wat de invloed hiervan is op de rendabiliteit van een WKK op aardgas of propaan.

Een WKK verbruikt gas voor de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Het is in feite een soort mini elektriciteitscentrale waarvan bijna alle warmte gerecupereerd wordt voor de verwarming van het gebouw en het sanitaire warm water.

Een WKK is bijgevolg de meest efficiënte aanwending van de verbruikte brandstof met een directe CO2 vermindering en een belangrijk financieel voordeel voor de eindgebruiker tot gevolg.  Voordat de energieprijzen de hoogte ingingen, t.t.z voor 2021, was de investering van een WKK terug te verdienen op een periode van 4 tot 5 jaar.

Maar hoe zit het vandaag, na de stijging van de energieprijzen ? Wel, het blijkt dat een WKK nog nooit zo rendabel is geweest als vandaag de dag. De gasprijs is dan wel sterk de hoogte in gegaan, maar het verschil met de Belgische elektriciteitsprijs blijft nog zeer groot. De forse prijsstijging van gas en electriciteit heeft dus als gevolg dat een WKK nog rendabeler is dan voorheen, met een terugverdientijd van ongeveer 2 jaar.

Onderstaand schema illustreert de mogelijke financiële winst met een WKK type EC POWER XRGI20 van 20kW met 6000 draaiuren per jaar. Het is belangrijk te onderstrepen dat de winstberekening geen rekening houdt met eventuele groenestroomcertificaten maar enkel met de gemiddelde energieprijzen (augustus 2022) en de onderhoudskosten van de WKK. Bij het bekomen bedrag dien je voor de regio Brussel hier dus nog ± 10.500€ bij te tellen.

Voorbeeld van de rendabiliteit van XRGI20 - aardgas

En wat met propaan ? De prijzen van propaan hebben minder hoge stijging gekend als bij aardgas. Het onderstaande schema is aangepast rekening houdende met de prijs van propaan voor augustus 2022.

Voorbeeld van de rendabiliteit van XRGI20 - propaan

Een WKK-unit EC POWER XRGI heeft dus ontegensprekelijk een belangrijke rol in de energietransitie die naast het terugdringen van uw CO2 uitstoot ook nog op een consistente manier uw energiefactuur zal verlichten.

Opgelet : de tijd van bezinning is nog nooit zo duur geweest als nu …

Ontdek onze webpagina met EC-Power producten en de website van EC-Power

Vindt u dit artikel leuk? Deel het!

Sur Facebook
Sur Twitter
Sur LinkedIn

Ontdek onze andere artikelen